WIJ INFORMEREN

Nieuwsbrief

Verkoopcontracten in de landbouw- en voedingsketen strenger gereglementeerd! Van boer tot bord en trog

Op 30 april 2019 is de Richtlijn 2019/633/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen in werking getreden (hierna: de Richtlijn).

De Richtlijn beoogt leveranciers van landbouw- en voedingsproducten te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken van hun afnemers.

LEES VERDER

Nieuwsbrief

Het oprichten van een vennootschap van bij u thuis?

Sinds 1 augustus 2021 kan het ingevolge de digitalisering van het vennootschapsrecht

Met de Wet van 12 juli 2021 heeft de Belgische wetgever twee stappen gezet tot verdere digitalisering van het vennootschapsrecht: (i) de invoering van de mogelijkheid tot online oprichting van rechtspersonen en (ii) de introductie van een mandatendatabank. Deze twee wijzigingen zullen het makkelijker maken om enerzijds een vennootschap op te richten en anderzijds de personen te identificeren die bevoegd zijn om namens de vennootschap op te treden.

LEES VERDER

Publicatie

De nieuwe wetgeving met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen

Auteurs: Koen De Bock & Julie Detemmerman
Bron: Ondernemers Up2Date – nr.57
Datum: Februari 2021

Wat?
Het Wetboek van Economisch Recht (WER) is vorig jaar aangepast. Deze nieuwe wet van 4 april 2019 (BS 24 mei 2019)…

LEES VERDER

Nieuwsbrief

Ondernemingen genieten van een tijdelijke opschorting van uitvoeringsmaatregelen en van bepaalde sancties en zijn beschermd tegen faillissement tot minstens 17 mei 2020

Op 24 april 2020 werd een koninklijk besluit aangenomen en gepubliceerd dat een verregaande bescherming biedt voor ondernemingen tegen de gevolgen van eventuele betalingsproblemen.

Het KB bepaalt dat de ondernemingen genieten van een tijdelijke opschorting vanaf 24 april 2020 tot en met 17 mei 2020.

LEES VERDER

Nieuwsbrief

Hoe kunnen aandeelhouders of bestuursorganen van vennootschappen vergaderen in tijden van “social distancing”?

In coronatijden worden fysieke bijeenkomsten maximaal vermeden. Voor elke ontmoeting gelden strikte voorwaarden, in het bijzonder de verplichting om tussen personen steeds een afstand van minstens 1,5 meter te respecteren.

Is het dan wel wenselijk en praktisch haalbaar om vennootschappen algemene vergaderingen of raden van bestuur te laten organiseren?

LEES VERDER

Nieuwsbrief

Wat indien het coronavirus de uitvoering van een contract onmogelijk maakt?

Bars en restaurants moeten dicht, scholen schorten de lessen op, grenzen sluiten, etc. Geen enkele sector ontsnapt aan Covid-19, het virus dat intussen door de Wereldgezondheidsorganisatie is uitgeroepen tot pandemie.

Zo ondervinden verschillende bedrijven moeilijkheden om hun leveringsverplichtingen na te komen. Dit was in bepaalde sectoren reeds het geval toen …

LEES VERDER

Nieuwsbrief

Franchisegever wees op uw hoede:

Wet inzake handelshuurovereenkomsten integraal van toepassing op uw verkooppunten in Wallonië, zelfs in het kader van franchise en andere commerciële samenwerkingsverbanden.

Bent u franchisegever en beschikt u over verschillende verkooppunten verspreid in België uitgebaat door zelfstandige franchisenemers? Of baat u als zelfstandig franchisenemer een verkooppunt in Wallonië uit?

Is er naast een franchiseovereenkomst tevens sprake van …

LEES VERDER

Nieuwsbrief

Sociale verkiezingen 2020: Lees onze praktische tips

I. Onze praktische tips samengevat

1. Bereid de procedure nu reeds grondig voor of laat u hierin bijstaan en adviseren

2. Stip nu reeds een aantal data aan in uw agenda

3. Let op met inactiviteitsdagen!

Tracht er in de mate van het mogelijke rekening mee te houden dat de deadline …

LEES VERDER

Seminarie

Donderdag 16 mei 2019

12u tot 14u

ONLINE SEMINARIE

Handelsagentuur: recente rechtspraak aangaande het einde van de overeenkomst

KOEN DE BOCK

MEER INFO

Publicatie

Het nieuwe vennootschapsrecht:
meer flexibiliteit om conflicten tussen aandeelhouders te vermijden of op te lossen

Auteurs: Koen De Bock & Bavo De Mey
Bron: Ondernemers Up2Date – nr.51
Datum: 23 april 2019

I. Inleiding
Op 28 februari 2019 werd het het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Kamer goedgekeurd…

LEES VERDER