VENNOOTSCHAPSRECHT & M&A

In ons kantoor is heel wat vennootschapsrechtelijke knowhow aanwezig.

Wij adviseren onze cliënten bij het oprichten van vennootschappen (onder meer inzake de meest aangewezen vennootschapsvorm) en de redactie van hun statuten. Heel vaak komen wij ook tussen met het oog op het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, overeenkomsten met een gedelegeerd-bestuurder e.d.m.

Wij helpen onze cliënten bij het nemen, notuleren en uitvoeren van alle vennootschapsrechtelijke beslissingen.

Bij betwistingen tussen aandeelhouders (zowel in de precontentieux-fase als in het kader van eventuele procedures) staan wij onze cliënten bij (zowel voor de gewone rechtbanken als in het kader van arbitrageprocedures). Wij hebben heel wat ervaring in de typische geschillenregeling tussen aandeelhouders waarbij de ene aandeelhouder de uitsluiting vordert van een andere aandeelhouder, dan wel de gedwongen overname van zijn aandelen vraagt.

Ook inzake bestuurdersaansprakelijkheid bent u bij ons aan het goede adres, zowel voor advies, als voor bijstand in het kader van betwistingen.

Wij begeleiden jaarlijks heel wat overnamedossiers in zeer uiteenlopende sectoren en doen dit zowel aan de zijde van de koper  als van de verkoper. Wij begeleiden onze cliënten in een dergelijk proces van het begin tot het einde en staan in voor het voorbereiden en het organiseren van de dataroom, het voeren van een boekenonderzoek of due diligence, het samen voeren van de onderhandelingen en/of het opstellen van het overnamecontract. Wij  adviseren rond de financiering en kunnen instaan voor het opstellen van  eventuele nevencontracten, zoals huurovereenkomsten, dienstencontracten, aandeelhoudersovereenkomsten en optieovereenkomsten (put en call).

Ook inzake fusies en splitsingen van vennootschappen, (quasi-)inbrengen en andere vennootschapsrechtelijke technieken hebben we praktijkervaring.

CONTACTPERSONEN

KOEN DE BOCK

Advocaat

MIEKE VANSTEENKISTE

Advocaat