ERELONEN & KOSTEN

Wij behartigen de belangen van onze cliënten in principe tegen een ereloon berekend in functie van het aantal gepresteerde uren in een dossier.

Het uurtarief varieert in functie van de ervaring, anciënniteit en specialiteit van de advocaat. Voor stagiairs bedraagt het uurtarief gemiddeld tussen € 100,00 en € 125,00, voor medewerkers gemiddeld tussen € 125,00 en € 140,00 en voor vennoten gemiddeld tussen € 150,00 en € 170,00.

Op vraag van onze cliënten en afhankelijk van het dossier kan een vast budget naar voor worden geschoven, al dan niet gekoppeld aan een succes-fee. Ook andere afspraken zijn mogelijk.

Naast het ereloon rekent het kantoor een forfait van 10% op het ereloon voor de kantoor- en secretariaatskosten en worden de voorgeschoten kosten doorgerekend.

Onze cliënten ontvangen bij elke ereloonstaat een gedetailleerd overzicht van de verrichte prestaties en voorgeschoten kosten.

Het kantoor factureert op geregelde basis wat er reeds werd gepresteerd. Uitzonderlijk wordt op voorhand een provisie gevraagd.

Bij het begin van elke samenwerking wordt de wijze van samenwerking doorgesproken en worden er afspraken gemaakt inzake erelonen, zodat onze cliënten op dat punt nooit voor verrassingen komen te staan.

De Algemene Voorwaarden van ons kantoor vindt u hier.