MARKTPRAKTIJKEN &
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (IP)

Wij adviseren onze cliënten geregeld inzake materies vervat in Boek VI van het Wetboek Economisch Recht (“WER”) rond marktpraktijken, zoals vergelijkende reclame, solden en sperperiode, misleidende reclame, oneerlijke marktpraktijken, en derde-medeplichtigheid aan contractbreuk.

Ook inzake stakingsvorderingen hebben wij heel wat ervaring.

Inzake intellectuele eigendomsrechten doen wij voor onze cliënten het nodige met het oog op het adviseren rond en het deponeren van merken (zowel in de Benelux als in de EU) & modellen. Wat het depot van octrooien betreft, werken wij vaak samen met gespecialiseerde octrooigemachtigden, gelet op het technisch karakter van een octrooi. Voor wat het depot van merken & modellen betreft en een eventueel  marktonderzoek, verwijzen wij naar onze afzonderlijke brochure die u hier terugvindt.

Wij  adviseren op geregelde basis rond de geldigheid en afdwingbaarheid van nationale en internationale merken, modellen (geregistreerd of niet), octrooien, knowhow en auteursrecht. Ook het opstellen van contracten in dit verband, zoals licentieovereenkomsten, behoort tot onze praktijk.

CONTACTPERSOON

KOEN DE BOCK

Advocaat