ARBEIDSRECHT

Ons kantoor staat cliënten bij en verstrekt advies met betrekking tot het individueel arbeidsrecht. Wij stellen arbeidscontracten op en adviseren omtrent de beëindiging ervan (dit zowel met betrekking tot een arbeider/bediende als met betrekking tot een handelsvertegenwoordiger).

Wij brengen in kaart met welke opzeggingstermijn rekening moet worden gehouden in het kader van de opzegging van een arbeidsovereenkomst en begroten de opzeggingsvergoeding waarop de werknemer aanspraak kan maken indien wordt overgegaan tot verbreking met onmiddellijke ingang van de arbeidsovereenkomst.

In uitzonderlijke omstandigheden is een verbreking wegens dringende reden van een arbeidsovereenkomst mogelijk. Ons kantoor begeleidt cliënten in dossiers  waarin een arbeidsovereenkomst omwille van een dringende reden wordt verbroken, waarbij wij onder meer adviseren omtrent de strikte wettelijke voorschriften en na te leven termijnen.

Daarnaast adviseren wij met betrekking tot de geldigheid van concurrentiebedingen opgenomen in een arbeidsovereenkomst.

Ook discussies met betrekking tot de kwalificatie van handelsvertegenwoordiging en de hieruit voortvloeiende gevolgen (bijvoorbeeld de aanspraak op een cliënteelvergoeding) behoren tot onze specialisatie.

CONTACTPERSOON

JULIE DETEMMERMAN

Advocaat