DISTRIBUTIERECHT & MEDEDINGING

Wij begeleiden onze cliënten bij het opstellen van contracten met handelstussenpersonen (agentuurcontracten, franchisecontracten, distributie- en concessiecontracten, makelaarsovereenkomsten, ….). Wij  adviseren rond deze contracten en staan onze cliënten  bij in het kader van betwistingen die ermee samenhangen. Betwistingen en discussiepunten manifesteren zich vaak in het kader van de beëindiging van de samenwerking en de vraag naar eventuele vergoedingen waarop de voormalige contractspartij nog aanspraak kan maken. Ons kantoor heeft rond deze problematiek pakken ervaring.

Vanzelfsprekend adviseren wij ook rond de precontractuele informatieverplichtingen die met commerciële samenwerkingsovereenkomsten gepaard gaan en doen wij het nodige voor het opstellen van het precontractueel informatiedocument.

Ons kantoor begeleidt heel wat bedrijven bij het organiseren van hun distributienetwerk en het opzetten en (her)structureren van commerciële netwerken. Wij zijn vooral in de bank- en verzekeringssector heel sterk gespecialiseerd.

De mededingingsrechtelijke belemmeringen en voorschriften die hiermee gepaard gaan, maken vanzelfsprekend deel uit van onze analyse.

Ook staan wij onze cliënten geregeld bij in het kader van betwistingen, zowel voor de gewone rechtbanken als in het kader van arbitrage.

Als kantoor blijven wij in deze materie zeer prominent aanwezig via ons lidmaatschap van de Belgische Franchise Federatie, als spreker op verschillende seminaries en via publicaties.

De in het kantoor aanwezige talenkennis laat ons toe deze contracten op te maken zowel in het Nederlands, als in het Frans of het Engels.

CONTACTPERSONEN

KOEN DE BOCK

Advocaat

JULIE DETEMMERMAN

Advocaat