HET KANTOOR

De Bock & Baluwé is een groeperingsovereenkomst (in de zin van de Codex Deontologie voor Advocaten) tussen de bv D2 Law (ondernemingsnummer 0719.555.007), de bv Koen Baluwé (ondernemingsnummer 0474.599.818) en Mieke Vansteenkiste (ondernemingsnummer 0812.626.012).

De Bock & Baluwé heeft 2 kantoren, met name een kantoor te 9810 Eke, Eedstraat 29 (balie Gent), waar het centraal secretariaat is gevestigd (tel. 09 241 80 30 – e-mail: info@dbblaw.be),  en een kantoor te 8582 Outrijve, Molenstraat 59 (balie West-Vlaanderen). De maatschappelijke zetel van de bv D2 Law is gevestigd in het kantoor te Eke en deze van de bv Koen Baluwé in het kantoor te Outrijve.

Alle advocaten-vennoten en advocaten-medewerkers van De Bock & Baluwé dragen de beroepstitel van advocaat, hen verleend in België, en zijn lid van de Orde van Advocaten Gent en/of de Orde van Advocaten West-Vlaanderen.

De opdrachten worden toevertrouwd aan de bv D2 Law of de bv Koen Baluwé, ongeacht de behandelende advocaat van het kantoor.

Alle advocaten zijn onderworpen aan specifieke beroepsregels. Meer informatie over deze beroepsregels kan u vinden op www.advocaat.be. U kan daaromtrent eveneens informatie opvragen bij alle advocaten van De Bock & Baluwé en bij de Orde van Advocaten Gent of de Orde van Advocaten West-Vlaanderen.

Het secretariaat van de Orde van Advocaten Gent is gevestigd te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/P (tel. 09 234 56 20 – fax. 09 234 56 21 – e-mail: stafhouder@balie-gent.be).

Het secretariaat van de Orde van Advocaten West-Vlaanderen is gevestigd te 8000 Brugge, Gerechtsgebouw – Langestraat 120 (tel. 050 33 16 80 – fax. 050 34 66 72 – e-mail: info@baliewestvlaanderen.be).

Alle advocaten zijn verzekerd in burgerlijke beroepsaansprakelijkheid via collectieve verzekeringpolissen gesloten door de Orde van Vlaamse Balies. De leidende verzekeraars zijn voor de verzekering in eerste rang Amlin Insurance SE (Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel; polisnummer LXX034899) en voor de verzekering in tweede rang nv AG Insurance (E. Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL, polisnummer 99.551.935). De medeverzekeraars zijn Zurich Insurance Plc Belgium Branch en nv KBC Verzekeringen. Meer informatie over de polissen kan worden bekomen bij alle advocaten van ons kantoor of bij de makelaar Vanbreda Risk & Benefits, Plantin & Moretuslei 297 te 2140 Antwerpen (tel. 03 217 67 67).

Artikel 9 van de polis in eerste rang omschrijft de territoriale uitgestrektheid van de polis als volgt: “De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door artikel 8 gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.”

Op eenvoudig verzoek aan één van de advocaten van De Bock & Baluwé kan een kopie van de verzekeringspolissen worden bekomen.

De algemene voorwaarden van De Bock & Baluwé voorzien dat steeds het Belgisch recht van toepassing is en dat steeds de Belgische rechtbanken, meer bepaald deze van de maatschappelijke zetel van de dienstverstrekker (bv D2 Law of bv Koen Baluwé), bevoegd zijn.

De algemene voorwaarden van De Bock & Baluwé vindt u hier. Deze voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands. Op eenvoudig verzoek kan een Franse of Engelse vertaling worden verkregen.

Meer informatie over de wijze waarop de prijs voor onze dienstverlening wordt berekend, vindt u onder de rubriek “erelonen en kosten” op onze website.

De rubriek “Domeinen” bevat verdere informatie over de diensten van De Bock & Baluwé.

Mocht u toch nog een vraag hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder.