Wijziging van de wettelijke garantie voor consumenten vanaf 1 juni 2022:

de consument nog beter beschermd

U hebt ongetwijfeld al gehoord dat de wettelijke garantieregeling voor consumenten vanaf 1 juni 2022 wijzigt. Dit is het gevolg van de omzetting van twee Europese richtlijnen. Wat verandert er precies? Wij zetten de voornaamste elementen voor u op een rijtje.

De meest ingrijpende wijziging heeft betrekking op de bewijslast van het gebrek.

Volgens de huidige regeling geniet de consument van twee jaar wettelijke garantie waarbinnen de verkoper of fabrikant kan worden aangesproken. Als de consument de verkoper of de fabrikant meer dan zes maanden na de levering aanspreekt, is de consument verplicht om te bewijzen dat het product reeds gebrekkig was bij de levering. De consument moet met andere woorden aantonen niet zelf verantwoordelijk te zijn voor het gebrek (bv. omwille van een verkeerd gebruik). Spreekt de consument de verkoper of de fabrikant aan binnen de zes maanden na levering, dan geldt een vermoeden ten voordele van de consument dat het gebrek reeds bij de levering bestond, waarbij het aan de verkoper of de fabrikant is om te bewijzen dat dit niet het geval was.

Vermoeden ten voordele van de consument geldt voortaan gedurende de volledige garantieperiode

De nieuwe regeling voor overeenkomsten gesloten vanaf 1 juni 2022 wijzigt de duur van de garantieperiode van twee jaar niet. Wat wel verandert, is dat het vermoeden ten voordele van de consument, dat het conformiteitsgebrek reeds bij de levering bestond, van toepassing is gedurende de volledige periode van twee jaar (en dus niet slechts gedurende zes maanden). Elk gebrek dat zich gedurende deze twee jaar manifesteert en waarvoor de consument de verkoper of fabrikant aanspreekt, wordt geacht onder de garantieregeling te vallen. De bewijslast van de verkoper of de fabrikant wordt dus aanzienlijk groter.

Wel is het zo dat nu uitdrukkelijk in de wet voorzien is in een meldingstermijn voor de consument. De consument moet het gebrek binnen de twee maanden na vaststelling ervan melden (tenzij de verkoper of fabrikant een langere meldingsperiode heeft toegestaan). Volgens de huidige regeling is deze meldingstermijn van twee maanden enkel van toepassing als dit contractueel voorzien is.

Wettelijke garantie ook bij levering van goederen met digitale diensten of digitale inhoud

Een tweede belangrijke aanpassing betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied. De garantieregels zullen vanaf 1 juni 2022 ook gelden voor goederen met digitale elementen (digitale diensten of digitale inhoud), zoals bv. smart watches, smart tv’s, domotica, gps, tablets met bijhorend besturingssysteem en apps. Ook de digitale diensten of digitale inhoud zelf zullen onderhevig zijn aan een specifieke (garantie)regeling. Denk maar aan streaming, video’s on demand, cloudopslagdiensten, apps, video- en audiobestanden, e-books, etc.

Indien u goederen aanbiedt waarin digitale inhoud is geïntegreerd of die verbonden zijn met digitale diensten, zal u vanaf 1 juni 2022 dus rekening moeten houden met de wettelijke garantieregeling. Ook zal u de goederen met digitale elementen van de nodige updates moeten voorzien om de conformiteit van de goederen te behouden. Het is aangeraden om de consument te wijzen op de gevolgen als updates niet geïnstalleerd worden (zoals het verval van de garantie).

Bij levering aan consumenten van digitale diensten of digitale inhoud die niet verwerkt zijn in of onderling verbonden zijn met consumptiegoederen geldt een specifieke regeling. Zo kan de garantietermijn in bepaalde omstandigheden langer zijn dan twee jaar en zal het hierboven vermelde consumentenbeschermende vermoeden van het bestaan van het gebrek op het moment van levering in bepaalde omstandigheden slechts gedurende de periode van één jaar gelden. Belangrijk hierbij is dat deze regelgeving ook van toepassing is als de consument de digitale diensten of digitale inhoud kosteloos ontvangt en daarvoor persoonsgegevens verstrekt.

Alertheid is ook geboden als u tweedehandsgoederen aanbiedt. Voor verkopen vanaf 1 juni 2022 moet u de consument expliciet wijzen op de kortere garantietermijn van één jaar. Als dit niet gebeurt, zal alsnog de garantietermijn van twee jaar van toepassing zijn. Ook hier ligt de bewijslast bij de verkoper of fabrikant.

De wettelijke garantieregeling is te onderscheiden van de commerciële garantie. U kan er immers voor kiezen om de consument bijkomende of aanvullende garanties te verlenen. Let er daarbij op dat er uitdrukkelijk gewezen wordt op het feit dat de wettelijke garantie sowieso geldt, ongeacht de bijkomende commerciële garantie.

Deze nieuwe regeling is van toepassing op overeenkomsten die gesloten zijn vanaf 1 juni 2022. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijft de oude wet dus relevant.

Indien u hier nog bijkomende vragen over heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Voor de aangenomen wettekst zie: Voorstel (dekamer.be)

Datum van publicatie: juni 2022

CONTACTPERSOON

SANDRINE DOISE

Advocaat