Donderdag 16 mei 2019

12u tot 14u

ONLINE SEMINARIE

Handelsagentuur:
recente rechtspraak aangaande het einde van de overeenkomst

Bij de beëindiging van een handelsagentuur is aan een aantal strikte voorwaarden onderworpen.

Bovendien kan de handelsagent bij beëindiging een aantal rechten laten gelden. De belangrijkste zijn het mogen presteren van een voldoende opzegtermijn, vergoed worden voor het aangebracht cliënteel en eventueel vergoed worden voor de geleden schade.

Bij de beëindiging van een handelsovereenkomst leiden deze topics dan ook vaak tot (verhitte) discussies en niet zelden tot rechtszaken.

Voor het bepalen van de rechten van principaal en de agent bij beëindiging is kennis van de talrijke en ontwikkelde rechtspraak hierover dan ook onontbeerlijk.

Koen De Bock bespreekt in dit seminarie de recente rechtspraak omtrent de verschillende beëindigingswijzen en de daaraan gekoppelde vergoedingen.

Tijdens het seminarie wordt in het bijzonder ingegaan op de volgende topics:

 • Op welke wijzen kan de handelsagentuur beëindigd worden?
 • Aan welke vormvoorwaarden moet een beëindiging voldoen?
 • Wanneer heeft de handelsagent recht en een cliënteel- of uitwinningsvergoeding en
  hoe wordt de omvang daarvan bepaald?
 • Wanneer heeft de handelsagent recht op een “bijkomende schadevergoeding”?
  Hoe wordt deze berekend?
 • Welke zijn de geldigheidsvereisten van het niet-concurrentiebeding opgelegd aan
  de handelsagent?

Koen De Bock is vennoot van het advocatenkantoor De Bock & Baluwé advocaten. Hij is gespecialiseerd in het distributierecht, waarover hij regelmatig publiceert en seminaries geeft. Hij maakt bovendien deel uit van de Belgische Franchise Federatie.

SPREKER

KOEN DE BOCK

Advocaat