Publications

Seminars

Het nieuwe vennootschapsrecht:
meer flexibiliteit om conflicten tussen aandeelhouders te vermijden of op te lossen

Auteurs: Koen De Bock & Bavo De Mey
Bron: Ondernemers Up2Date – nr.51
Datum: 23 april 2019

I. Inleiding
Op 28 februari 2019 werd het het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Kamer goedgekeurd. Eén van de pijlers van het nieuwe vennootschapsrecht bestaat erin dat aan aandeelhouders een grotere vrijheid geboden wordt om onderlinge afspraken …

Lees verder

Donderdag 16 mei 2019

12u tot 14u

ONLINE SEMINARIE

Handelsagentuur: recente rechtspraak aangaande het einde van de overeenkomst

KOEN DE BOCK

MEER INFO