de bock & baluw&eacute baluwe koen handelsagent distributie distributierecht advocaat advocatenkantoor lawyer lawfirm beroepsorganisatie ondernemingsrecht vennootschapsrecht arbeidsrecht M&A belangengeschil incasso
jurist wetgeving aansprakelijkheid successieplanning strafrecht rechtsbijstand arbitrage België agentuurovereenkomst,
agentuurcontracten handelsagentuurovereenkomsten handelstussenpersonen commissieovereenkomsten
commissiecontracten commissionair vastgoedmakelaars principaal assignaties affiliatiecontracten vrije zaakvoering zaakvoerdersovereenkomsten franchiseovereenkomsten franchisecontracten franchisingovereenkomsten
franchisingcontracten franchisegevers franchisenemers systeemlicenties

De Bock & Baluw&eacute is een onafhankelijk advocatenkantoor actief in het ondernemingsrecht dat juridisch advies verleent inzake distributie- en mededingingsrecht, intellectuele eigendomsrechten, krediet- en zekerheidsrecht, contractenrecht, handelspraktijken en consumentenbescherming, ondernemingen in moeilijkheden, vennootschapsrecht en sportrecht